Harmonogram

Przedstawiamy harmonogram prac w projekcie. Harmonogram ma bardzo przybliżone terminy – które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Co więcej, zmiany mogą być pozytywne, jak i negatywne – to oznacza, że część etapów może ulec przyspieszeniu, jednak możliwe są też pewne przesunięcia (na które obecnie nie mamy wpływu lub o których nie wiemy). Prosimy więc traktować poniższy harmonogram orientacyjnie. Zastrzegamy jego zmiany, aktualizacje w trakcie realizacji projektu.

 • 1 stycznia 2020 – rozpoczęcie projektu,
 • 22, 27 i 31 stycznia 2020 roku – spotkania organizacyjne dot. rekrutacji,
 • 29 stycznia 2020 roku – rozpoczęcie rekrutacji (nabór formularzy rekrutacyjnych),
 • xx stycznia 2020 roku – zakończenie rekrutacji,
 • 29 stycznia – xx lutego 2020 roku – ocena formalna formularzy,
 • luty 2020 – publikacja list po ocenie formalnej,
 • luty 2020 roku – ocena merytoryczna formularzy,
 • początek/połowa lutego 2020 – możliwe/ewentualne publikacje listy cząstkowej po ocenie merytorycznej formularzy (lista może zawierać część ocenionych osób),
 • druga połowa litego 2020 roku – rozmowy z doradcą zawodowym,
 • luty 2020 – publikacja list po ocenie merytorycznej (wszystkie osoby),
 • koniec lutego 2020 roku – rozmowy z Komisją Rekrutacyjną,
 • luty/marzec 2020 roku – publikacja list wstępnych,
 • marzec 2020 roku – przyjmowanie odwołań od ocen uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej,
 • I połowa marca 2020 roku – ponowna ocena formularzy / ponowne rozmowy z doradcą zawodowym / KR w ramach procedury odwoławczej,
 • koniec marca 2020 roku – wysłanie list osób zakwalifikowanych do projektu – do WUP-u,
 • marzec/kwiecień 2020 roku – termin, w którym WUP może zaakceptować listy,
 • marzec/kwiecień 2020 roku – termin na publikację list na stronie www projektu,
 • kwiecień 2020 roku (najprawdopodobniej po Świętach Wielkiej Nocy) – rozpoczną się zajęcia w bloku szkoleniowym „Przewodnik po własnym biznesie”,
 • kwiecień/maj 2020 roku – doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanów.

Następne etapy będą wprowadzone w późniejszych terminach. Orientacyjnie wskazujemy jednak, że:

 • czerwiec 2020 roku – składanie biznesplanów w projekcie,
 • czerwiec 2020 roku – ocena biznesplanów,
 • połowa czerwca 2020 roku – termin wstępnych wyników (przed odwołaniami),
 • połowa czerwca 2020 roku – termin na złożenie potencjalnych odwołań,
 • koniec czerwca 2020 roku – akceptacja prac KOB przez WUP w Łodzi,
 • koniec czerwca/początek lipca 2020 roku – termin publikacji ostatecznych list, zaakceptowanych przez WUP w Łodzi,
 • lipiec 2020 roku – termin podpisywania umów w projekcie (i zakładania działalności gospodarczych),
 • od dnia podpisania umowy do 14 dni (lipiec/sierpień 2020 roku) – poręczanie umów o przyznane wsparcie,
 • od dnia poręczenia, najpóźniej w ciągu 7 dni (lipiec/sierpień 2020 roku) – wypłata przyznanego wsparcia na uruchomienie działalności.
 • Następnie należy przez 12 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą. Fakt prowadzenia działalności będzie kontrolowany.

Podpisywanie umów, składanie zabezpieczeń, wypłata wsparcia i dalsza realizacja projektu realizowana będzie przez Urząd Miasta Łodzi – Partnera Projektu.