Nabór formularzy – czas został wydłużony!

Informujemy, że zbieramy formularze aż do czasu osiągnięcia wymaganej liczby (do ok. 54 formularzy rekrutacyjnych).


Decyzja jest spójna z zapisem §6 ust. 10 regulaminu rekrutacji.

AKTUALIZACJA: Do dnia 25 lutego 2020 roku (8:20) wpłynęło 43 formularzy rekrutacyjnych.

Biuro projektu zastrzega zamknięcie naboru wcześniej, przed osiągnięciem ww. liczby formularzy, o ile zapewniona zostanie odpowiednia liczba wysoko punktowanych formularzy (do tej pory złożonych) i inne kryteria organizacyjne projektu.

Prosimy nie zwlekać ze składaniem formularzy rekrutacyjnych.

Więcej informacji, a także dokumenty rekrutacyjne: REKRUTACJA.