Przejdź do treści

Harmonogram

Przedstawiamy harmonogram prac w projekcie. Harmonogram ma bardzo przybliżone terminy – które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Co więcej, zmiany mogą być pozytywne, jak i negatywne – to oznacza, że część etapów może ulec przyspieszeniu, jednak możliwe są też pewne przesunięcia (na które obecnie nie mamy wpływu lub o których nie wiemy). Prosimy więc traktować poniższy harmonogram orientacyjnie. Zastrzegamy jego zmiany, aktualizacje w trakcie realizacji projektu.

 • 1 stycznia 2020 – rozpoczęcie projektu,
 • 22, 27 i 31 stycznia 2020 roku – spotkania organizacyjne dot. rekrutacji,
 • 29 stycznia 2020 roku – rozpoczęcie rekrutacji (nabór formularzy rekrutacyjnych),
 • 3 marca 2020 roku – zakończenie rekrutacji,
 • 29 stycznia – 3 marca 2020 roku – ocena formalna formularzy,
 • 11 marca 2020 – publikacja list po ocenie formalnej,
 • do 26 marca 2020 roku – ocena merytoryczna formularzy,
 • 7-10 kwietnia 2020 roku – rozmowy z doradcą zawodowym,
 • 21 kwietnia 2020 roku – publikacja list wstępnych,
 • 22-28 kwietnia 2020 roku – przyjmowanie odwołań od ocen uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej,
 • 8 czerwca 2020 roku – zaakceptowanie list rankingowych i rezerwowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
 • od 15 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku – zajęcia w bloku szkoleniowym „Przewodnik po własnym biznesie”,
 • od 15 czerwca do 3 lipca 2020 roku – doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanów.

Następne etapy będą wprowadzone w późniejszych terminach. Orientacyjnie wskazujemy jednak, że:

 • do 6 lipca 2020 roku – składanie biznesplanów w projekcie,
 • I połowa lipca 2020 roku – ocena biznesplanów,
 • I połowa lipca 2020 roku – termin wstępnych wyników (przed odwołaniami),
 • I połowa czerwca 2020 roku – termin na złożenie potencjalnych odwołań,
 • koniec lipca 2020 roku – akceptacja prac KOB przez WUP w Łodzi,
 • koniec lipca 2020 roku – termin publikacji ostatecznych list, zaakceptowanych przez WUP w Łodzi,
 • sierpień 2020 roku – termin podpisywania umów w projekcie (i zakładania działalności gospodarczych),
 • od dnia podpisania umowy do 5 dni – poręczanie umów o przyznane wsparcie,
 • w określonych w umowie terminach – wypłata przyznanego wsparcia na uruchomienie działalności.
 • Następnie należy przez 12 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą. Fakt prowadzenia działalności będzie kontrolowany.

Podpisywanie umów, składanie zabezpieczeń, wypłata wsparcia i dalsza realizacja projektu realizowana będzie przez Urząd Miasta Łodzi – Partnera Projektu.