Przejdź do treści

Kolejne spotkanie organizacyjne

W dniu 31 stycznia 2020 roku (start: godzina 14:00), zorganizowane będzie kolejne (trzecie) spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Spotkanie odbędzie się w British Centre, Łódź, ul. Kościuszki 93, lok. 1 (prosimy na domofonie – drzwi od przejścia na pasach na Kościuszki – nacisnąć przycisk „1”).

Spotkanie będzie trwało około 1-1,5 godziny, być może dłużej – w zależności od pytań od kandydatów (część dla chętnych).

Jak na poprzednich dwóch spotkaniach, omówione zostaną warunki uzyskania wsparcia oraz proces rekrutacyjny.

Zapisy poprzez maila: biuro@zyskzprzedsiebiorczosci.pl

ZyskZPrzedsiebiorczosci

Przypominamy jednocześnie, że nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w środę 29 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że spotkanie organizacyjne realizowane będzie już w trakcie naboru formularzy. Przypominamy jednocześnie, że w projekcie możliwa jest sytuacja, że nabór formularzy zostanie zamknięty po osiągnięciu pewnej liczby wniosków. Tym samym, sugerujemy jak najsprawniejsze składanie wniosków aplikacyjnych w projekcie. W tym celu zapraszamy na stronę: REKRUTACJA, gdzie są do pobrania odpowiednie dokumenty.

Zobacz też: Więcej o projekcie oraz Wsparcie w projekcie.