Przejdź do treści

Lista rankingowa

Przedstawiamy listę rankingową po odwołaniach, która została wysłana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i w dniu 8 czerwca 2020 roku została zaakceptowana:

W wyniku odwołań zmieniła się in plus ocena 8 kandydatów projektu, którzy złożyli skuteczne odwołanie. Zmiany zostały uwzględnione w pliku. Pozostałe oceny nie zmieniły się lub oceny z odwołań były gorsze od pierwotnych – więc zgodnie z regulaminem rekrutacji została ocena uzyskana przed odwołaniem.

Szkolenia planowane są tuż po akceptacji list rankingowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Szacujemy, że ich początek nastąpi wraz z początkiem czerwca – jednakże – ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną czas ten może ulec wydłużeniu. Dokładny termin podamy więc niebawem.