Przejdź do treści

Listy po ocenie merytorycznej

Przedstawiamy listę rankingową (ułożoną wg zasady punktacji określonej w regulaminie, pomijając fakt nieukończenia jeszcze dwóch etapów rekrutacji) po ocenie formalnej oraz po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych:

Uwzględniono punkty z oceny formalnej (dodatkowe) oraz punktację uzyskaną od ekspertów oceniających formularz rekrutacyjny.

W sprawie kolejny etapów pojawi się niebawem komunikat na stronie. Pracujemy nad możliwością odbycia rozmów z doradcami zawodowymi w sposób zdalny (telefoniczny).