Przejdź do treści

Listy rankingowe po ocenie odwoławczej biznesplanów

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listy rankingowe i listy rezerwowe osób po ocenie biznesplanów (z uwzględnieniem procedury odwoławczej).

Obie listy w jednym pliku łącznym:

Podpisywanie umów nastąpi po kontakcie przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi – partnera projektu.