Przejdź do treści

Listy wstępne po ocenie biznesplanów

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów (przed odwołaniami).

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, wsparcie finansowe uzyskało 27 osób. W wyniku procedury odwoławczej, wsparcie uzyska kolejne 5 osób (kolor oliwkowy, miejsca tzw. wakatowe).

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium (dodano kolumnę z wynikami z tego kryterium).

Procedura odwoławcza będzie trwała 5 dni roboczych, od poniedziałku, 20 lipca.

Na stronie niebawem pojawią się informacje dotyczące odwołania, a uczestnicy z listy rezerwowej dostaną swoje karty ocen.