Przejdź do treści

Ocena formalna – cząstkowa

Poniżej plik z oceną formalną – cząstkową (dla pierwszych 34. formularzy rekrutacyjnych).

Uwzględniono punkty dodatkowe oraz mężczyzn, którzy nie spełniają żadnego z warunków dodatkowych kwalifikowalności (por. zapisy w regulaminie rekrutacji).

Ciągle przyjmujemy kolejne formularze, więc ocena zostanie uzupełniona. Obecnie (aktualizacja z dnia 28.02) przyjęliśmy 54 formularzy (kilka ostatnich nie jest ujętych jeszcze w pliku). Wyżej wymienione osoby trafiły do oceny merytorycznej formularzy. Ocena zostanie zaktualizowana niebawem.