Przejdź do treści
ZyskZPrzedsiebiorczosci

Ocena formalna – wszystkie formularze

Poniżej plik z oceną formalną dla wszystkich formularzy rekrutacyjnych.

Uwzględniono punkty dodatkowe oraz mężczyzn, którzy nie spełniają żadnego z warunków dodatkowych kwalifikowalności (por. zapisy w regulaminie rekrutacji).

Obecnie prowadzona jest jeszcze ocena merytoryczna formularzy. Zapraszamy również pierwsze osoby pozytywnie ocenione na spotkania z doradcami zawodowymi. Prosimy czekać na telefon z biura projektu.