Przejdź do treści

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że do dnia 10 lutego (do godziny 9.00) zebrano 26 formularzy rekrutacyjnych, co oznacza, że kontynuowany jest nabór. Prosimy składać formularze w biurze projektu (al. Kościuszki 93 lok. 1, Łódź), w godzinach 8.30-15.30.

Prosimy o dokładne czytanie poleceń do formularza rekrutacyjnego.
Przypominamy, że projekt jest dla osób mieszkających na obszarze rewitalizacji, ale nie jest istotne zameldowanie. Oznacza to, że zameldowanie może być inne (nie ma żadnego znaczenia). Zamieszkanie podawane jest na formularzu rekrutacyjnym i przyjmowane jest wg złożonego oświadczenia.

Zachęcamy do składania formularzy!


Zobacz: REKRUTACJA – tam znajdziesz regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny do pobrania.

Zobacz koniecznie: O PROJEKCIE, WSPARCIE W PROJEKCIE.