Przejdź do treści
ZyskZPrzedsiebiorczosci

Termin składania biznesplanów

Informujemy, że biznesplany przyjmowane będą do 6 lipca 2020 roku, do godziny 16.00.

W trakcie trwania bloku szkoleniowego (w czerwcu), biznesplany przyjmowane są po odpowiednim zgłoszeniu pracownikom biura projektu. W lipcu przyjmowane będą w biurze projektu w wyznaczonych godzinach.