Przejdź do treści

Wsparcie w projekcie

Projekt „Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + ubezpieczenie NNW, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (6 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowo-doradczym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2250 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowo-doradczego przystąpi 42 Uczestników Projektu. Po szkoleniach (60h, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po doradztwie (6h na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca 32 osoby. Opisane osoby podpiszą z Miastem Łódź umowę o przyznanie wsparcia, a po jej zabezpieczeniu (weksel własny in blanco + 1 lub 2 poręczycieli z odpowiednimi dochodami lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 12 transz wsparcia pomostowego).

Więcej o organizacji bloku szkoleniowo-doradczego i procedurze oceniania biznesplanów jest w regulaminach poniżej, zachęcamy do zapoznania się.

Zapoznaj się regulaminem bloku szkoleniowo-doradczego (pdf):


Dokumenty związane z przyznaniem wsparcia, w tym regulamin przyznawania wsparcia

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW: do 06.07.2020 roku.

Biznesplany prosimy składać w biurze projektu: al. Kościuszki 93, lok. 1, Łódź lub na szkoleniach w Instytucje Europejskim (dot. terminu składania do 30.06.2020 – ostatniego dnia szkoleniowego).

W dniach 1-3 lipca, biuro pracować będzie: 9.00-15.00. W dniu 6 lipca 8.30-15.30. Do pokoju może wejść tylko jedna osoba.